Stichting Techniek voor kinderen “De Egmonden”
Prinses Irenelaan 48, 1934 Egmond aan den Hoef
Telefoon: 072-5063588/06-50673152
KvK nr.: 76475719
E-mail: van.ulzen@kpnmail.nl

Startdatum: 05-10-2023
Einddatum: 25-04-2024

Bij Stichting techniek voor kinderen ‘De Egmonden’ geldt voor de rest van het schooljaar het vakantierooster volgens de schoolvakanties van Integraal Kindcentrum ‘ De Kiem’.

Groep donderdag: Lestijd : 15.30 – 17.00 uur

Als er bijzondere aandachtspunten zijn voor het team, wilt u dit dan melden? Belangrijk bij bijvoorbeeld kleurenblindheid, dyslexie, ADHD, allergieën.

Wij gaan er vanuit dat uw kind WA verzekerd is.

De lessen kosten €3,00 per keer.
U betaalt € 36,00 voor de aanvang van de lessen. Dit staat gelijk aan 12 lessen. Daarna betaalt u opnieuw € 36,00. Dit schooljaar gaan wij uit van ongeveer 24 lessen.

 

    Uw kind is:

    jongenmeisje

    Geeft u toestemming om foto's op de website te plaatsen waarop uw kind te zien is?

    janee