Stichting Techniek voor Kinderen De Egmonden valt onder de ANBI regeling van de belastingdienst.

K.v.K.-nummer: 76475719

RSIN-nummer: 860637049

Het bestuur van de stichting vervult haar taken onbezoldigd.

Dat geldt in principe ook voor de begeleiders.

Maar per keer kunnen de begeleiders als zij dat willen een vergoeding krijgen van € 20 per cursusdeel.