Stichting Techniek voor Kinderen De Egmonden valt onder de ANBI regeling van de belastingdienst.

K.v.K.-nummer: 76475719

RSIN-nummer: 860637049

Het bestuur van de stichting vervult haar taken onbezoldigd.

Dat geldt in principe ook voor de begeleiders.