PROTOCOL Verzuimafspraken

De Stichting Techniek voor Kinderen ‘De Egmonden’ biedt lessen aan op diverse gebieden.
Er is daarbij sprake van een duidelijke leerlijn, daarom is het belangrijk dat de kinderen met regelmaat deze lessen bezoeken.

Er is een wachtlijst voor de cursussen, dat betekent dat er meer kinderen zijn dan wij aan cursusplaatsen kunnen bieden.

Daarnaast is de Stichting Techniek voor Kinderen “De Egmonden” verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind onder lestijd.

Materialen worden aangeschaft, de ruimte wordt gehuurd en begeleiders stellen hun tijd ter beschikking.

Het is dan ook belangrijk de cursussen te bezoeken.

Er kunnen echter gevallen zijn waardoor een kind de cursus niet kan volgen.

Daarvoor moet u een dag van tevoren de afwezigheid melden bij de coördinator.

Wanneer er meer dan twee keer verzuimd wordt binnen een kwartaal geven wij een gele kaart.
Na drie keer verzuim in een kwartaal volgt een rode kaart, wat verdere uitsluiting van de cursus inhoud.

Bij verzuim wordt het cursusgeld niet terugbetaald.

Het geven van gele en rode kaarten is de bevoegdheid van het bestuur.

Bestuur Techniek voor Kinderen “De Egmonden”

Egmond aan den Hoef, oktober 2022